Stressvejledning for virksomheder 

Ønsker du at være i et forløb via en virksomhedsordning, anbefaler jeg en 3 timer session, hver 2. eller 3. uge. Her står jeg til rådighed for dig og din virksomhed under hele forløbet, enten på virksomheden, hos dig privat eller i min klinik.

Pris pr. gang er 2.700 kr. + moms inkl. let sund forplejning i Munkebo.

Jeg tager udgangspunkt i dig som et helt menneske, med en krop, et sind og din sjæl. Med dit eget livshjul og med min bevidsthedsmetode som redskab, reduceres din stressbelastning mest muligt.

Naturlige redskaber der er tilpasset dig:

En typisk behandling på ca. 3 timer, er inkl. let og sund forplejning i Munkebo.

  • En indledende samtale
  • En meditation på ca. 15-20 minutters varighed
  • Bevidsthed om hvad der skal til for at du bliver stressfri
  • Kropsfrigørelse af stress via bevægelse og massage

Det, du er bevidst om, kan du fremover reagere på og gøre noget ved. 

Du bliver med andre ord bevidst om dig selv, dine tanker, følelser og om hvordan omverden påvirker dig.